Architect Vught

De bouw in het laatste kwart van de negentiende eeuw in de Verenigde Staten en Europa nam een heel andere wending, in de richting van geïndustrialiseerde bezittingen in tegenstelling tot de eenvoudige landhuisontwerpen van vroeger werden toegepast. Ook golden er andere soorten regels voor het oprichten van gebouwen en het bouwen van verschillende elementen op een bouwplaats. Terwijl men vroeger stuk voor stuk werkte en in feite nogal afhankelijk was van de bouwers, omvatten de taken van de architect tegenwoordig slechts het ontwerpen van en toezicht houden op grote projecten. Hij is in feite belast met de planning, het ontwerp, de ontwikkeling, de wijziging en, wat dat betreft, zelfs het ontwerp van het hele gebouw zelf.

Architecten waren en zijn belast met de planning van de oplevering van nieuwe woningbouwprojecten. Tegenwoordig worden zorgvuldig geplande structuurplannen gebruikt om ervoor te zorgen dat de gehele ontwikkeling van elk project binnen een redelijk tijdsbestek en budget kan worden verwezenlijkt. Het is omwille van deze hedendaagse projecten dat architecten zo’n sterke vaardigheden hebben verworven als het gaat om het ontwerpen en plannen van onvergetelijke gemeenschappen.

Gedetailleerde en goed doordachte plannen worden uitgebreid geaccrediteerd in een groeiend aantal intelligente steden over de hele wereld en elke stad streeft ernaar het model van andere steden over de hele wereld te evenaren. De planning van grote steden over de hele wereld wordt gedaan door de architecten die een gedetailleerd plan opstellen dat rekening houdt met het feitelijke uiterlijk, het klimaat, functionele en mijnbouwdetails van de stad. De certificaten die door deze zowel slimme als moderne steden worden afgeleverd, maken het gebruik van architecten tot een zeer breed begrip in de volledige cirkel.

Door de jaren heen heeft Nieuw-Zeeland verschillende ontwikkelaars gehad die het hele concept van de architect als de belangrijkste wetgevers voor het ontwerp van de gebouwen in elke stad in Nieuw-Zeeland hebben genomen. De architect werd in principe door de verschillende ontwikkelaars als één geheel opgesteld en de ontwikkelaars gaven op hun beurt training aan de architecten en aan het einde van elk ontwikkeld project worden de certificaten die de structuur compleet maken door de ontwerper afgegeven.

Naast de huidige architect kan men, indien mogelijk, in de toekomst nog veel meer architecten verwachten. Deze architecten zullen verantwoordelijk zijn voor de aanvragen voor architectenbroeken in Nieuw-Zeeland, alsmede voor het ontwerpen van het gehele architectonische plan voor een gebouw over het gehele gebied van ons land. Uiteindelijk zal de architect ook verantwoordelijk zijn voor een groot aantal andere sectoren, zoals het ontwerpen, de gezondheidszorg, nutsbedrijven en onderwijs. Aan het begin van de 21e eeuw, nu gebouwen steeds groter en beter lijken te worden, is dit veel meer dan te verwachten. Hoewel er nog steeds fundamentele kwesties zijn waaraan moet worden gewerkt, zoals huisvesting, de huisvesting van kleine steden, en vervoer als een manier om zich door het land te verplaatsen, lijken zowel slimme als praktische planning enkele van de meest veelbelovende gebieden te zijn waaraan moet worden gewerkt in termen van het bedenken van nieuwe concepten van onderhoudend wonen. Te veel technologie is niet goed en we moeten de traditionele kunst in stand houden voordat het te laat is, we moeten nieuwe methoden aannemen, nieuwe benaderingen van het leven en we moeten het woord verspreiden totdat we alle betrokkenen hebben ingevuld; we moeten zowel creatief als utilitair zijn.