Hoveniersbedrijf Apeldoorn

Een geschoolde tuinman zoals gedefinieerd in de mutualistische vorm van mutualisme is iemand die betaald wordt voor zijn arbeid in de loop van de tijd. In een gedecentraliseerde vorm van mutualisme zou deze persoon direct in dienst zijn van de abonnees van een circulerende trust (d.w.z. een onafhankelijk onderling kredietstelsel) die bestaat binnen een libertarische federatie. Om interessant te tuinieren moet je een aantal vaardigheden hebben en dat betekent dat je een tuiniersbaantje moet hebben. Als je van plan bent om een heleboel huizen en tuinpercelen te planten zodat je ouders zelfvoorzienend kunnen zijn met zo weinig als hun standaard arbeid, dan zou je geen technisch tuinieren hoeven te doen, je zou het geld kunnen verdienen om alle benodigdheden te kopen en ook de arbeid om ze te doen. Technisch gezien zou een professionele tuinman het beste zijn.

Wie is een tuinman? Een tuinman heeft veel verschillende taken te vervullen. Van het planten van zaden tot het snoeien van tuinbouwgewassen om een voorgeschreven aantal planten geschikt te maken voor een bepaald doel moet een tuinman kennis hebben op vele gebieden van het groene werk, en het is dan ook niet verwonderlijk dat een dergelijke vaardigheid zo belangrijk is geworden. Dit beperkt de typen tuinman niet tot de goed opgeleide met technische vaardigheden, het werk van velen brengt een groot deel van hun leven door buiten de tuin of de tuinbouwpercelen waarvoor zij solliciteren. Een hovenier en een arts delen een aantal kenmerken van de beroepen die hun kwalificaties overstijgen (het begrip “rechtspleging” heeft bijvoorbeeld raakvlakken met veel banen in de gezondheidszorg), maar ze kunnen ook in veel andere opzichten verschillen. Artsen zijn theoretici die praktische ervaring gebruiken om hun conclusies te onderbouwen, terwijl “tuinmannen” daarentegen vaak een brede waaier van achtergronden hebben, waaronder filosofie, computerwetenschappen, natuurwetenschappen, enz. Zij kunnen praktische ervaring hebben als jurylid waar de plicht roept, of hun tijd besteden aan het schrijven van boeken over tuinieren. Er zijn ook bepaalde vaardigheden die tuiniers bezitten die verder gaan dan de vereisten van hun beroep, zoals het identificeren van bijzondere (en potentieel gevaarlijke) planten of onkruid die onderzocht moeten worden, en daardoor kunnen zij wendbaar en aanpasbaar zijn,